Föreläsningar

Det är möjligt att boka Ulrika för seminarier eller föreläsningar kring boken Ovillkorlig. Föreläsningarna går med fördel att komplettera med Ulrikas övriga föreläsningsengagemang i 08 ARVASi, se arvas.se.


Beställ boken till påseende i 10 dagar online, via email eller på telefon 08-278 274.